Kuliah Zohor Perdana bersama Sheikh Nuruddin Marbu al Banjari Al Makki