Wakaf

12
Jul

Wakaf berasal daripada perkataan Arab dan dari segi Bahasa ia bererti menahan (Ibn Manzur 1990). Manakala dari segi syarak, al-Mawardi...

12
Jul

Beliau yang dilahirkan pada tahun 1907 di Gujerat, India telah menceburi bidang perniagaan dan telah mengumpul kekayaan hartanah dan saham. Dari...