Wakaf

12
Jul

Beliau yang dilahirkan pada tahun 1907 di Gujerat, India telah menceburi bidang perniagaan dan telah mengumpul kekayaan hartanah dan saham. Dari...

12
Jul

Wakaf berasal daripada perkataan Arab dan dari segi Bahasa ia bererti menahan (Ibn Manzur 1990). Manakala dari segi syarak, al-Mawardi...